Kredilendirme İlkeleri

Kredilendirme İlkeleri

Kredilendirme ilkeleri, kredi çekmek isteyen kişilerin ve bankaların ilgi alanlarına giren ilkelerdir.

Bankaların temel çalışma prensiplerine bakıldığı zaman amaçların düşük faizli mevduat toplayıp, optimal düzeyde kredi faiz oranları ile müşterilere kredi satmak olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca bankalar krediyi herkese vermemektedir. Çeşitli değerlendirmeler sonucunda kişilere kredi verilip verilmeyeceği belli olmaktadır. Bankalarında kredi satarken dikkat ettiği belirli unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurları ne olduğuna ilişkin bilgilerse genel kabul görmüş ilkeler altında bulunmaktadır.

Kredilendirme ilkelerinin ilk başına güven gelmektedir. Teminatların sağlamlığı ilkesi olarak da bilinmekte olan bir ilkedir. Bankalar, kredi kullandırırken en önemli konulardan birisi olan kredinin geri ödenme durumudur. Tüm krediler geri ödenmek koşuluyla verilse de bazı krediler batık hale gelebilmektedir. Bu ilkede bankanın kullandırmış olduğu kredinin teminat yapısı, müşterinin kararı kredibilitesi gibi unsurlar ön plandadır.

İkinci ilke; akışkanlıktır. Geri dönüş hızı ilkesi olarak da bilinmektedir. Müşteriye kullandırılan kredinin vadesini uygun olarak ödenmesine, herhangi bir temerrüt ya da gecikmelerin, ertelenme ya da yapılandırma işleminin olmamasını ifade etmektedir. Üçüncü ilke ise verimliliktir. Bankaların temel amacı mevduat toplayıp, kredi satmak biçimindedir. Ancak bankanın kredi kullandırmaktaki temel amacının faiz geliri olmasının yanı sıra kullandırılan kredilerle çapraz satış yaparak kredi dışında faiz dışı gelir elde etmek olduğunu söylemekte mümkündür. Burada çapraz satış yaparak komisyon geliri elde edilmesi gibi unsurlar da bulunmaktadır. Bu ilkelerin tümü genel kabul görmüş ilkelerle olmakla birlikte kredilendirme Sürecinde bankalar esas olarak bu ilkeleri göz önünde bulundurmaktadır.

Kredi verilirken hem bankalar hem de kredi alıcıları bu ilkeler hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Kredilendirme ilkeleri ve daha fazlası hakkında detaylı bilgi almak için https://www.kredionayi.com/kredi-kullandirim-ilkeleri.html sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Ekonomi