Terekenin Tespiti Ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Terekenin Tespiti Ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras Hukuku | Terekenin Tespiti ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Terekenin tespiti; Tereke ölen bireyin ardında kalan her şeyi ifade etmektedir. Terekenin tespiti ise kişinin ölümünden sonra geride kalan maddi değeri bulunan her şeyin tespitini ifade etmektedir.

Mirasçılık belgesi; Mirasçıların mirasçı olduklarını gösteren ve mirasçılara yetkili kurumlarca verilen resmi belgedir.

Miras Hukuku Nedir? Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras Hukuku; Kişinin ölüm veya gaipliğinden sonra kişinin geride kalan mal varlığın kimlere ve nasıl taksim edileceğini belirleyen Hukuk dalıdır.

Mirasçılık Belgesi; Mirasçıların mirasçı olduklarını gösteren ve mirasçılara yetkili kurumlarca verilen resmi belgedir.

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

Türk Medeni Miras kanununa göre;

Birinci Zümre; Miras bırakanın çocukları, çocukları vefat etmişse çocuklarının çocukları miras hakkı bulunmakta ve miras eşit oranda pay edilmektedir.

İkinci Zümre; Miras bırakanın anne ve babasının sağ olması durumunda mirası yarı yarıya pay etmektedirler. Her ikisi ölmesi durumunda miras bırakanın kardeşi de mirasçı statüsüne geçmektedir.

Üçüncü Zümre; Miras bırakanın alt ve üst soyu kendisinden önce vefat etmesi durumunda, miras bırakanın büyükannesi ve büyükbabası mirasa hak kazanmaktadır. Dörtte biri oranında mirastan pay almaktadırlar.

Terekenin ve Mirasın Tespiti Davası | Dava Şartları ve Masrafları

Terekenin ve mirasın tespit davası; Miras bırakanın bırakmış olduğu maddi değeri bulunan malların kimlere ve verilecek oranı belirlemek için açılan davadır. Masraflar maktu harca tabidir. Yine avukat masrafları maktu harca tabidir. Miras bırakının bırakmış olduğu varlıkların genişliği ve işlemleri de dosya masrafını etkilemektedir. Dava açmak için miras bırakın ölümünün gerçekleşmesi ve en az bir mirasçının dava açma başvurusun da bulunması yetmektedir.

Terekenin Tespiti Davası Nedir ve Nasıl Açılır?

Terekenin tespit davası; miras bırakanın ölümünden önce sahip olduğu her şeyin tespit edilmesi ve mirasçılara nasıl taksim edileceği tespit edilmesi için açılan davadır. Terekenin tespit davası için mirasçılardan en az bir tanesinin mahkemeye başvuru yapması gerekmektedir.

Terekenin Tespiti Davasında Neler Talep Edilir?

Davada miras bırakanın, mirasçılara devrede bileceği tüm varlıkları tespit edilmesi ve tespit edilen varlıkların mirasçılara taksim edileceği oranı belirlenmesi talep edilir.

Mirasçılık Belgesi Nedir, Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır, Nereden Alınır?

Mirasçıların, mirasçı olduklarını gösteren ve mirasçılara yetkililerce verilen resmi belgedir. Veraset ilam çıkarmak için mirasçının ilgili kurumlara başvurması ile çıkartılmaktadır. Veraset ilamı noter ve Sulh Hukuk Mahkemelerine müracaat edilerek alınır.

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Nedir?

Mirasçılık belgesi; Mirasçının mirasçı olduğunu gösteren ve ilgili kurumca mirasçıya verilen resmi evraktır.

Kimler Mirasçılık Belgesi Talebinde Bulunabilir?

Mirasçılık belgesi başvurusunda tüm mirasçılar başvura bilmektedir. Yine mirasçıların vekilleri yani avukatları da başvuru da buluna bilmektedirler.

Mirasçılık Belgesi Nereden Alınır?

Mirasçılık belgesi Noter ve Sulh Hukuk mahkemelerinden alınmaktadır.

Miras – Tereke Tespit ve Mirasçılık Belgesi İçin Avukat Gerekir Mi?

Tereke tespit ve mirasçılık belgesi için bireysel başvuru olduğu gibi bireylerin avukatları da başvuru da buluna bilmektedir.

Genel Kültür